Namn: *

Vilken kommun är du skriven i? *

Vilken stadsdel?

Vilka detaljplaner är du intresserad av att delta i yttranden för? *

Var skulle du föredra att ha arbetet med yttrandet? *

Hur vill du få meddelande om samråd för planer du är intresserad av? *

Skulle du kunna tänka dig att vara kontaktperson för ett yttrande du deltagit i? *

Kommentar:

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal