Hur bygger vi mer tät blandstad?

I majoriteten av alla stadsplaneringsprojekt idag framhålls målsättningen att bygga tät, funktionsblandad stad. Ändå är majoriteten av det som planeras och byggs fortfarande monofunktionellt (bostadsområden, handelsområden, industriområden) och med låg befolkningstäthet (lägre än den rekommenderade min nivån 150 inv/hektar från FNs bosättningsorgan)
Vad beror det på och hur kan vi ändra på det?

bk

Vilken roll har du i stadsplanering? (Du kan välja flera) *

Vilken/vilka förändringar ser du som mest väsentlig för att vi ska bygga mer stad? (skriv varje förändring i eget stycke)

Vilken/ vilka aktörer har störst roll i denna förändring?

Du kommer nu att kunna välja upp till tre aktörer som har störst roll i denna förändring och lämna textkommentar om vad de bör göra. Du börjar med den som har störst roll. Var så specifik du kan i dina kommentarer.

1. Vilken aktör har störst roll i denna förändring? *

1. Vad bör den göra?

2. Vilken aktör har näst störst roll? (frivillig)

2. Vad bör den göra?

3. Vilken aktör har tredje störst roll? (frivillig)

3. Vad bör den göra?

Övrig kommentar